Locations

Location Museum of Wooden Architecture in Kolomenskoye

Russian village Nestertsevo

Russian village Nestertsevo

A village house in Kolomenskoye

Location Wooden palace in Kolomenskoye

Location – Wooden palace in Kolomenskoye

Location Krutitskoye town church

Location Izmaylovo kremlin

Location Izmaylovo estate

Izmaylovo estate

Location "Wooden architecture museum in Istra"

Location Zaryadye park

Zaryadye park